CASE “BakeFive”

DeWereldVan

Case: BakeFive

Bake Five dag – 3 edities
Bake Five bestaat uit twaalf zelfstandige industriele bakkerijen in Nederland. Jaarlijks organiseert Bake Five een Bake Five dag voor deze bakkerijen. Elk jaar met een ander thema, het thema van dat jaar. Waar ligt de focus op en hoe vertalen we dat naar de jaarlijske BakeFive dag. DeWereldVan organiseerde drie keer deze dag op basis van de volgende jaarthema’s:
1 – Fast moving means moving fast
2 – Keuzes maken
3 – 10 jaar Bake Five dag – visie & missie voor de toekomst

Bij de BakeFive dagen hebben we vooral de focus gelegd op het informeel samen zijn. Het verhaal van Bake Five en de identiteit van de organisatie hebben we meegenomen in het zoeken van een passende locatie en het samenstellen van het programma. De uitgangspunten voor deze dagen zijn het jaarthema en het merk Bake Five.

Sandra Wedman – Communicatie manager BakeFive